fotolia.com, #102688970, theaphotography

fotolia.com, #102688970, theaphotography

Problem ze spadkiem

Gdy słyszymy słowo spadek często nie cieszymy się na myśl o pozostawionych dla nas pieniądzach czy nieruchomościach. Coraz częściej bowiem na spadkobiercę przechodzą długi krewnych, a sprawy spadkowe są dziś jednymi z najbardziej skomplikowanych.