fotolia.com, #95075923, NorGal

fotolia.com, #95075923, NorGal

Najważniejsze waluty świata

Wielkie potęgi gospodarcze świata to również wielkie pieniądze. Niektóre waluty są wręcz symbolami i znakami charakterystycznymi danych państw – tak jest w przypadku dolara, który jest nierozerwalnie związany ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.