fotolia.com, #95075923, NorGal

fotolia.com, #95075923, NorGal

Najważniejsze waluty świata

Wielkie potęgi gospodarcze świata to również wielkie pieniądze. Niektóre waluty są wręcz symbolami i znakami charakterystycznymi danych państw – tak jest w przypadku dolara, który jest nierozerwalnie związany ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

fotolia.com, #82433370, ElenaR

fotolia.com, #82433370, ElenaR

Fenomen dolara

Nazywany często także po prostu „zielonym”, dolar amerykański jest walutą kraju o jednej z największych gospodarek na świecie – Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jednym z najważniejszych czynników, które bezpośrednio wpływają na „zielone”, jest bank centralny oraz jego oświadczenia dotyczące poziomu stóp procentowych. Dolar amerykański stanowi również punkt odniesienia na forex, ponieważ obracany jest w parze z każdą inną z głównych światowych walut. Za najważniejsze uznaje się zestawienia z euro, japońskim jenem oraz funtem brytyjskim.