fotolia.com, #109357646 | Autor: bluebay2014

fotolia.com, #109357646 | Autor: bluebay2014

Mikroekonomia w pigułce

Współczesny świat oparty jest na ekonomii oraz związanych z nią zależnościach przyczynowo skutkowych. Mówi się potocznie, że pieniądz rządzi światem. Czy jest to prawda? Z ekonomicznego punktu widzenia, jak najbardziej. Ekonomia ma istotny wpływ nie tylko na gospodarkę w skali makro, ale również na życie każdego z nas, ponieważ każda osoba jest malutkim trybikiem w całej tej sprawnie funkcjonującej maszynie.

Warto więc poznać wszystkie najistotniejsze prawa oraz zależności, które kierują światem ekonomii. Z myślą o osobach, które chciałyby pogłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie, przygotowaliśmy artykuł, w którym opiszemy podstawowe założenia mikroekonomii, ponieważ to właśnie ona w głównej mierze oddziałuje na przeciętnego konsumenta.

a

Definicja

Mikroekonomia stanowi istotną gałąź ogólnej ekonomii, która bada i opisuje zjawiska oraz zależności gospodarcze występujące pomiędzy producentami a konsumentami. To dziedzina, która określa, w jaki sposób konsumenci dokonują swoich wyborów i zakupów. W ten sposób staje się źródłem odpowiedzi na wiele istotnych pytań, takich jak: co produkować lub jakie dobra i w jakiej ilości są potrzebne w obecnej chwili na rynku. Dzięki tym informacjom można kreować rozwiązania, które umożliwiają zwiększenie efektywności i opłacalności produkcji. Zrozumienie mikroekonomii wymaga pełnej świadomości kluczowych praw oraz teorii. Jest ich wiele, jednak dziś skupimy się tylko na tych najważniejszych.

a

Teoria rynku

W celu zobrazowania teorii rynku niezbędne jest wcześniejsze poznanie dwóch kluczowych zależności:

  • popyt – to ilość dóbr konsumpcyjnych, którą nabywcy chcą i mogą kupić po danej cenie w określonym czasie,
  • podaż – to ilość dóbr konsumpcyjnych, którą dostawcy chcą i mogą dostarczyć na rynek w określonym czasie.

Teoria rynku w sposób bezpośredni odnosi się do wzajemnych zależności między tymi dwoma wyżej wymienionymi zjawiskami. Wzrost ceny dobra generuje spadek popytu na dane dobro, a obniżka ceny wpływa wzrost popytu na to dobro. Sytuacja jest analogicznie odwrotna w przypadku podaży. Wzrost ceny dobra wywołuje wzrost podaży, a obniżenie się ceny – spadek podaży. Celem teorii rynku jest osiągnięcie równowagi rynkowej, czyli momentu, w którym zapotrzebowanie konsumentów na dane dobro będzie równe jego ilości dostarczonej przez producentów. Równowaga rynkowa jest stabilna, ponieważ zarówno konsumentom, jak i producentom nie opłaca się handel po cenach innych niż ceny równowagi.

a

Prawo Engla

To ważne prawo występujące w dziedzinie mikroekonomii, dotyczące bezpośrednich zależności pomiędzy wydatkami konsumenta a poziomem jego dochodów. W 1857 roku niemiecki ekonomista Ernest Engl opublikował swoją pracę, w której przeanalizował strukturę wydatków gospodarstw domowych. W pracy zostało zaprezentowanych wiele istotnych wniosków, które zostały empiryczne potwierdzone:

  • wydatki na żywność rosną wraz z przyrostem dochodu oraz liczbą osób w gospodarstwie domowym, jednak jednocześnie udział żywności w całości wydatków zmniejsza się wraz ze wzrostem dochodów,
  • wydatki na odzież oraz czynsz stanowią stały procent wydatków niezależnie od zmian w wielkości dochodów,
  • wydatki na niektóre dobra przemysłowe oraz potrzeby wyższego rzędu wzrastają bardziej niż proporcjonalnie w stosunku do wzrostu dochodów gospodarstwa domowego.

Pisząc o prawach Engla konieczne jest również odnotowanie głównych czynników wpływających na decyzje konsumenta. Jest to jego dochód, ceny, po których można nabyć poszczególne dobra i usługi oraz preferencje konsumenta pozwalające uszeregować różne kombinacje dóbr i usług według stopnia satysfakcji, jaką dostarczają one konsumentowi.

Jak widać na powyższych przykładach, mikroekonomia jest wyjątkowo skomplikowaną i zawiłą dziedziną naukową, która ma diametralny wpływ na nasze życie. Całej wiedzy z zakresu mikroekonomii nie da się skondensować w jeden artykuł, ale mamy nadzieję, że dzisiejszy wpis był na tyle interesujący, że zachęci Was do dalszego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

2 comments

  1. Kiedy zrozumiemy prawa rynku łatwiej można zarządzać swoim budżetem i lepiej planować wydatki. Na pewno jesteśmy wtedy bardziej świadomi pieniądza przez co w lepszy sposób zaczynamy nim zarządzać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *