fotolia.com, #116024391 | Autor: CrazyCloud

fotolia.com, #116024391 | Autor: CrazyCloud

Inflacja i deflacja – charakterystyka pojęć

Ekonomia to dziedzina, która rządzi się swoimi żelaznymi prawami. To sfera, która ma istotny i rzeczywisty wpływ na poziom naszego życia, zarówno w skali mikro, jak również w skali makro, dlatego warto zapoznać się z jej podstawowymi zagadnieniami oraz zjawiskami.

Studiując słownik pojęć ekonomicznych nietrudno przeoczyć pojęcia inflacjideflacji. To jedne z najważniejszych zjawisk, które zachodzą nieustannie w naszym świecie. Z myślą o wszystkich osobach, które chciałyby uzupełnić swoją wiedzę w tym zakresie przygotowaliśmy artykuł, którego celem jest scharakteryzowanie tych dwóch terminów w jak najprostszy sposób .

a

Inflacja

To zjawisko ekonomiczne określające wzrost średniego poziomu cen w gospodarce krajowej, w danym czasie. W rzeczywistości inflacja oznacza spadek wartości pieniądza. Jeżeli dziś za tę samą kwotę pieniędzy kupimy mniej towaru niż wcześniej to oznacza to, że inflacja wzrasta. To powszechne zjawisko występujące na całym świecie, jednak z różnym natężeniem. Ze względu na poziom jej nasilenia można dokonać podstawowej klasyfikacji inflacji:

- inflacja pełzająca,
– inflacja krocząca,
– inflacja galopująca,
hiperinflacja.

a

W większości krajów wysokorozwiniętych występuje inflacja pełzająca, której wartość oscyluje w granicach 1-3% w skali roku. To naturalne zjawisko, które nie ma niekorzystnego wpływu na procesy gospodarcze, dlatego nie musi być nadzorowana przez narzędzia polityki monetarnej. O wiele bardziej niebezpieczne dla gospodarki są kolejne etapy inflacji, które świadczą o jej podwyższeniu. Inflacja, która wymknie się spod kontroli, powoduje niestabilność życia gospodarczego, nieprzewidywalne warunki funkcjonowania podmiotów gospodarczych, spadek realnych wartości dochodów i zobowiązań oraz negatywne nastroje społeczne.

Skutki inflacji odczuwa również rynek walutowy. Wymiana walut staje się utrudniona, ponieważ wzrost inflacji bezpośrednio wiąże się ze spadkiem notowań krajowej waluty. Taka sytuacja była obecna w naszym kraju w trakcie transformacji systemowej. W 1990 roku inflacja w Polsce osiągnęła rekordowy poziom 585,5%. Jednak dziś sytuacja w naszym kraju jest zupełnie inna. Według najnowszych danych GUS dotyczących 2015 roku poziom wzrostu cen w naszym kraju wyniósł -0.9%. Oznacza to, że Polska gospodarka jest w stanie deflacji po raz pierwszy od 1972 roku.

a

Deflacja

To ekonomiczne zjawisko dotyczące sytuacji, w której następuje wzrost wartości pieniądza w gospodarce oraz związanej z nią siły nabywczej. W tym przypadku ceny towarów spadają w stosunku do poprzednich lat (za te samą kwotę można nabyć większą liczbę dóbr). We współczesnej gospodarce jest to zjawisko występujące stosunkowo rzadko, ponieważ z ekonomicznego punktu widzenia najkorzystniejszym rozwiązaniem jest utrzymywanie stabilnej, niewielkiej inflacji. Dla przeciętnego Kowalskiego spadające ceny to dobra wiadomość, jednak w dłuższym okresie zjawisko to może generować wiele negatywnych skutków. Stała deflacja przyczynia się do zmniejszenia opłacalności produkcji oraz napędzaniem recesji.

W naszym kraju poziom inflacji jest regulowany przez Narodowy Bank Polski. Jego zadaniem jest ustalenie stopy inflacji, która będzie najkorzystniejsza dla gospodarki, a następnie poprzez zastosowanie odpowiednich stóp procentowych osiągniecie założonego celu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *