fotolia.com, #76653489, eyetronic

fotolia.com, #76653489, eyetronic

Czego jeszcze nie wiesz o euro?

Wspólna waluta została wprowadzona w 1999 r. Dziś euro posługuje się 19 z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

11 państw członkowskich w 1999 r. zrobiło ogromny krok ku europejskiej integracji. Euro stało się ich oficjalną walutą i zastąpiło waluty krajowe. Początkowo euro używane było jedynie w rozliczeniach bezgotówkowych, a dopiero w 2002 roku zaczęło obowiązywać w postaci monet i banknotów. Jakie państwa przyjęły jako pierwsze wspólną walutę? Były to: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy, ale również Monako, San Marino i Watykan Andora, Czarnogóra i Kosowo. Euro wprowadzono także na terytoriach zamorskich i stowarzyszonych z państwami członkowskimi strefy euro, tj. Gwadelupie, Gujanie Francuskiej, Martynice, Mayotte, Réunion, Saint Pierre i Miquelon oraz Francuskich Terytoriach Południowych i Antarktyce. Dziś używane jest przez 19 państw czyli ok.  337.5 milionów obywateli.


Monety i banknoty

Monety i banknoty używane są w całej strefie euro. Ciekawostką jest fakt, że od samego początku wprowadzenia wspólnej waluty banknoty i monety miały dość określony wygląd. Jeżeli chodzi o banknoty to inspiracją do projektu były style architektoniczne siedmiu okresów kultury i historii w Europie. Są one jednakowe we wszystkich krajach. Monety natomiast różnią się od siebie, bo mają stronę europejską i stronę narodową. Strona europejska czyli rewers, przedstawia nominał i mapę Europy. Strona narodowa czyli awers jest charakterystyczny dla danego kraju. Są to wizerunki bądź symbole, które zostały wybrane przez państwo emitujące monety. Narodowy Bank Polski informuje, że produkcja monet euro rozpoczęła się w maju 1998 r., natomiast banknotów  – w lipcu 1999 r. Do końca 2001 r. wyprodukowano ogółem prawie 15 miliardów sztuk banknotów euro o wartości nominalnej ok. 633 miliardów euro oraz ponad 51 miliardów sztuk monet o wartości prawie 16 miliardów euro. Poniżej przedstawione są strony narodowe monet euro w poszczególnych krajach.

 

Kryteria konwergencji

Kryteria konwergencji brzmią bardzo skomplikowanie jednak są to zasady, które powinno spełnić państwo, które chce wprowadzić euro i w pełni uczestniczyć w Unii Gospodarczej i Walutowej. Jakie to kryteria?

  •  stopa inflacji nie wyższa niż o 1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji w trzech krajach UE, gdzie inflacja jest najniższa,
  • długoterminowa stopa procentowa (mierzona na bazie 10-letnich obligacji skarbowych) nie przekraczająca o więcej niż 2 punkty procentowe średniej stóp procentowych występujących w 3 krajach UE o najniższej inflacji,
  • deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB,
  • dług publiczny nie większy niż 60% PKB,
  • stabilny kurs wymiany w ciągu ostatnich 2 lat.


Prognozy dla Polski 

Prognozy na rok 2016 według Komisji Europejskiej przewidują rozwój gospodarki UE w tempie 2,1% PKB a strefy euro 1,9%PKB. Mają na to wpływ takie czynniki jak:

  •  niskie ceny ropy,
  • stabilny globalny wzrost gospodarczy,
  • deprecjacja euro,
  • polityka gospodarcza UE.

Sytuacja Polski również ma się poprawić, bo jest duża szansa na wyjście z procedury nadmiernego deficytu. To jednak nie oznacza, że ma to realny wpływ na szybsze przystąpienie do strefy euro, a jedynie sprawia, że Polska spełni kolejny warunek przystąpienia do strefy. Czy Polsce powinno zależeć na jak najszybszym przyjęciu wspólnej waluty? Główny ekonomista banku Credit Agricole i członek Rady Gospodarczej przy premierze, Jakub Borowski, twierdzi w wypowiedzi dla portalu na Temat.pl, że powinniśmy dać sobie kilka lat na to, żeby zobaczyć jak funkcjonują mechanizmy przewidziane w Pakcie Fiskalnym: Chciałbym zobaczyć jak Włosi i Hiszpanie poradzą sobie z zasadami dotyczącymi długu publicznego, które sami niedawno ustalili”. Choć Komisja Europejska docenia stabilną sytuację gospodarczą Polski to jednak wciąż nie spełniamy wszystkich warunków konwergencji, które w najbliższym czasie miałyby przybliżyć nas do wprowadzenia wspólnej waluty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *