fotolia.com, #109276935 | Autor: Andrey Popov

fotolia.com, #109276935 | Autor: Andrey Popov

Rodzaje podatków w pigułce

Podatki to nieodłączna cześć naszego życia. Z teoretycznego punktu widzenia są publicznoprawnym, nieodpłatnym, przymusowym oraz bezzwrotnym świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa. Ich uiszczanie jest niezbędnym warunkiem zapewniającym poprawne funkcjonowanie całego systemu. To one stanowią główne źródło dochodu państwa – zasilają budżet, z którego opłaca się służbę zdrowia, szkoły, buduje się drogi oraz zapewnia się pomoc socjalną. W Polsce system fiskalny dzieli podatki na dwie podstawowe kategorie, które omówimy w dzisiejszym artykule.

fotolia.com,  #115316638 | Autor: fox17

fotolia.com, #115316638 | Autor: fox17

Przywódcy świata

Każdy kraj, społeczeństwo czy naród powinien mieć swojego lidera. Przywódcę, który potrafi wyznaczać wspólne cele, który umiejętnie sprawuje kontrolę nad całym systemem oraz wie, jak zjednoczyć ludzi w sytuacjach kryzysowych. Z historii wiemy, że w przeszłości taką funkcję sprawowali królowie oraz cesarze, którzy posiadali władzę autorytarną, ale świat bardzo się zmienił. Dziś monarcha pełni najczęściej funkcje reprezentacyjne i jest ozdobą państwa.

fotolia.com, #64826510 | Autor: barytek

fotolia.com, #64826510 | Autor: barytek

Bogactwa naturalne Polski

Wiele osób narzeka na sytuację w naszym kraju. Polacy otrzymują najczęściej o wiele niższe pensje w stosunku do wynagrodzeń przeciętnych Europejczyków, służba zdrowia nie działa we właściwy sposób, a państwo zabiera obywatelom połowę zarobionych pieniędzy. Z całą pewnością nie należymy do czołówki najbogatszych krajów świata, jednak z geologicznego punktu widzenia jesteśmy potencjalnie najbogatszym krajem Europy. Mało osób wie, że pod powierzchnią naszego kraju ukryte są złoża surowców, których wartość przelicza się w bilonach dolarów.